Ana Sayfa
Yeralti Cami İmam Hatibi
Ayet-Hadis Tabelaları
  Foto Galeri
  Adım Adım Kabe
  Yeralti Camii Hakkında 

Amr Bin As.
-----------------
İz bırakan AMR B. EL-A hazretleri MEKKE-I MÜKERREME' de doğmuştur. Mısır fatihi olarak da anılır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Mensup oldugu Sehm kabilesi cahiliye devrinde Kureys'in ileri gelenlerindendi. Hz. Peygamberin dolayısıyla müslümanların en azılı düsmanlarından bıri de bu kabile mensuplarıydı. Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticaret ve siyaset hayatında önemli bir yeri vardı. Seyahatlerinin birinde Habesistan Krali Necasi ile tanıştı. Bu arada Müslümanlar ikinci defa Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekkeli müşrikler Habeşistan'a göç eden müslümanların iadesi için onu Necasi'ye elçi olarak gönderdiler. Deha derecesinde bir zekaya sahip olan AMR B. AS Hazretleri Necasi'nin Müslümanlar hakkında yaptığı olumlu konuşmadan etkilenmişti. Onun İslam'la şereflenişi Mekke'nin fethinden önce olmuştur.

AMR B. AS (R.A.) Hz. Ebu Bekir döneminde gönderildiği Güneydoğu Filistin'in fethinde büyük bir başarı kazanmıştır. Ecnadeyn ve Yermük savaşlarına katıldı. Hz. Ömer efendimiz zamanında Filistin'i tamamen İslamiyet' in hakimiyeti altına aldı. Kudüs halkının, şehri Halife Hz. Ömer'e teslim etmeleri konusunda büyük yararlılıklar gösterdi. Kısa sürede Iskenderiye' yi teslim alarak Mısır topraklarına hakim olan AMR B. AS. Artık Mısır fatihi olarak anılmaya başlanmıştır. AMR B. AS. Hazretleri 41/661 yılında Hz. Ali' yi “Hz. Muaviye' yi ve kendini aynı gün öldürmeyi planlayan Haricilerin suikastindan tevafuken kurtulmuştur.

AMR B. AS. Bu olaydan üç sene sonra Mısır' da vali iken bir Ramazan Bayramı günü 90 yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir. (Not: Camii deki makamı buraya sık gidip geldiği için anısına yapılmıştır.) 40 küsür Hadis-i Şerif rivayet eden AMR IBNI AS (R.A) son hastalığında ziyaretine gelip,hatırını soranlara söyle derdi: “Ben İslamdan önce büyük hatalar işledim Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) in affına mahzar olmasa idim mutlak cehennemlik idim. ALLAH' a hamd olsun ki ona biat edip, teslim oldum. İslam eski yaptıklarıma bakmadı. Hz. Ali (R.A.) yaptıklarından da nadim olarak “Yarabbi senin rahmetin olmazsa halim nice olur?” diye sızlanırdı. 658 M. Tarihinde tövbe istigfar ederek, Kelime-i Tevhidi (La ilahe illallah muhameden resurullah) söyleyerek, ruhunu telsim etti.
Cenab-i ak sefaatlerine nail eylesin.


Vehb Bin Hüseyre
-------------------------
Sahabeden oldugu, türbe girişinde ve son dönem kaynaklarında ifade edilen VEHB BIN HÜSEYRE hazretlerinin kabir veya makamı Kurşunlu Mahzen Camii diye de bilinen Yeralti Camii içinde bulunmaktadır. Bir rivayete göre, Istanbul'un Mesleme Komutasındaki ordu tarafından kusatılması esnasında, şehrin önünde şehit düşen VEHB BİN HÜSEYRE hazretleri ile SÜFYAN BIN ÜYEYNE hazretleri Yeralti Camiine defnedilmiştir. Caminin içinde demir parmaklıklarla olan iki ayrı, türbe bulunmaktadir. Bu türbelerden birisi içinde iki, diğerinde bir tane, kabir yer almaktadir. Iki kabri barındıran türbe içerisindeki kabirlerden birisi VEHB BİN HÜSEYRE hazretlerine ait olanıdır.

Bu kabir, AMR BİN AS hazretlerine ait olan kabir ile aynı mekanı paylaşmaktadır. 1983'teki kayıtlardan bu kabirlerin etrafında sanduka seviyesinde parmaklıklarla çevrili oldugu anlaşılmaktadır. Bu parmaklıklar bu gün mevcut değildir. Kabir, mermer bir kaide üzerinde oturmakta olup, duvarları fayansla kaplanmıştır. Fayansların üzerinde kalem işi örnekler ve Kelime-i Tevhid bulunmaktadır. Tavanın üstü dişa açık olup, buradan aydınlanmaktadır. Incelemeler sırasında hangi devre ait olduğu bilinmeyen, üzerinde Hz. Hüseyin'in isminin kazındığı kare şeklinde bir tasa rastlamıştır. Türbe içindeki çıkıntı üzerinde yatık olup, tevafuken bulunan tasın aidiyeti tespit edilememiştir.


Süfyan Bin Üyeyne
---------------------------
SÜFYAN BİN ÜYEYNE (R.A.) Tabii'nin meşhurlarından olan SÜFYAN BIN ÜYEYNE B. EBİ İMRAN EL HİLALİ Hazretleri 107 / 724 yılında Küfe'de dünyaya geldi. Künyesi EBU MUHAMMED'dir. Küçük yaşında ilim tahsiline basladı. Seksen yedi sahabe ile görüsüp, bunların yetmiş tanesinden hadis dinledi. Birçok tanınmış muhaddis kendisinden rivayette bulundu.

Hacca gittiğinde etrafında büyük bir kalabalık oluşurdu. Altmış defa hac yaptığı kaydedilmektedir. 163 / 780 tarihinde Küfe'den Mekke-i Mükerremeye gitti. Ömrünün sonlarına doğru hafızası zayıflayıncaya kadar orada Hicazlılara hadis rivayet edip KUR'AN-I KERIM ögretti. 198 / 814'te vefat etmiştir. Yedi bin hadis rivayet etmiştir. Zahit ve Abid olduğu kadar keskin bir zekaya, sağlam ve güçlü muhakemeye sahipti. SÜFYAN B. ÜYEYNE hazretleri hakkında IMAM SAFII, "Eğer MALIK ve SÜFYAN olmasaydi Hicaz'in ilmi kalmazdı." EBN VEHB de "Tefsir ilmini ondan daha iyi bilen bir baska kimseyi tanımıyorum" demiştir.

Bir rivayete göre, İstanbul'un Mesleme komutasındaki ordu tarafından kuşatılması sırasında, şehrin önünde şehit düşen Hz. VEHB B. HUSEYRE ile Hz. SÜFYAN B. ÜYEYNE buraya defnedilmişlerdir. Buraya yapılan bu gizli defnin ardından, kapı kilitleri de eritilmiştir kurşunla kapatılmıştır. Süfyan B. ÜYEYNE Hazretlerinin makamı adı Yeraltı Camii içerisinde bulunan iki türbeden birisinde tek başına bulunmaktadır. Türbe kubbeli ve tavandan ışıklandırılan bir dehliz, bir mahzen şeklindedir. Girişi dar ve üzeri kemerlidir. Mezar üzerinde kubbe bulunmaktadır. Türbe kubbenin etrafindaki pencerelerle aydınlanmaktadır. Kabir türbenin tam ortasında demir parmaklıkla çevrili sanduka içinde yer almaktadır. Baş tarafında bir kuyu vardır.

 

                copyright © 2008 ayetvehadis.com